Brepty

Každá rodina má svoj žargón. Tým, že bývame trošku odlišne od iných rodín, vytvoril sa náš vlastný žargón, ktorý je pre druhých často nepochopiteľný. Tu sú ukážky aj s vysvetlením, o čo ide:

Zvoní telefón: „Áno? Vy chcete capa? Počkajte, dám vám manžela...“

- ozval sa kupec na náš inzerát, kde ponúkame na predaj capka

 Ten piatok je nejako často... Streda tak často nikdy nie je.

- bez komentára

 Boh nám dal dvanásť prikázaní. Že je Boh a že sa máme milovať a potom aj iných a tak...

- bez komentára

 Stiahni mi poriadne tú žilu...

- ide o meranie krvného tlaku

 Pozeral som taký dokument o losovi, čo vyzeral ako sob alebo los.

- úplne jasné

„Elena pestuje alergónie.“

- trochu popletené názvy

 Idem dojiť kozu, ty ju zatiaľ bi.

- jedna koza sa bráni pri dojení tým, že dvíha nohy a pritom hrozí, že stúpi do hrnca s mliekom. Ak vidí v rukách palicu, nerobí problémy

 Idem kozy zatĺcť.

- znamená to, že musíme zatĺcť do zeme kolík, o ktorý uviažeme kozu

 Dones sem to mačacie mäso.

- to znamená mäso prichystané mačkám

 Tá maternica je rozťahaná po celom dvore!

- porodila koza a jej placentu vytiahol pes z hnoja a vláčil ju po dvore

 

"Ľudské" prejavy u zvierat

Pochabé vrany

Vrany sú niekedy pekne pochabé bez toho, aby mali na to dôvod. Napríklad v zime sa šmýkajú po snehu. Keď nájdu vrchnák z nejakej nádobky, vynesú si ho hore na strechu a spúšťajú sa na ňom. Pekne hore-dolu. Hlbší zmysel to nemá, robia to z čistej zábavy.

Neverné straky

Straky často zostávajú žiť s jedným partnerom. Avšak samčeky sú veľkí neverníci. Hneď ako ich partnerka nie je nablízku, už aj horlivo koketujú s inými kráskami.

Túlivé diviaky

Diviaky sú veľmi sociálne zvieratá, rady sa navzájom čistia a spoločne ležia tesne vedľa seba. Robia to preto, lebo to jednoducho majú rady.

Smutné lane

Lane dokážu skutočne smútiť. Ak im umrie mláďatko, stále sa vracajú na miesto, kde im umrelo, a privolávajú ho. Často sú pre takéto smútenie vylúčené z čriedy, pretože svojím správaním ju ohrozujú.

Sexom posadnuté kliešte

Samčeky kliešťov sú doslova posadnuté sexom. Nejde pritom iba o obdobie párenia, ale drží ich to stále. Samčeky hľadajú samičku, v extáze sa na ňu vyškriabu, aby po akte mohli zomrieť.

Odvážne drozdy

Drozdy čvikotavé sú veľmi odvážne! Ak ich hniezdo napadne dravý vták, začnú útočiť napriek smrteľnému strachu a väčšinou sa im podarí nepriateľa svojou odvahou odplašiť, aj keď by ich mohol dravec veľmi ľahko premôcť.

Obetavé veveričky

Veveričie matky sa obetavo starajú o svojich potomkov, a to doslova. Ak im hrozí nebezpečenstvo, tak mláďatá odnášajú do bezpečia. Malá veverička sa tak silno a kŕčovito drží matkinho hrdla, že tá nemôže dýchať a niekedy až odpadne.

Bojazlivé sýkorky

Niektoré sýkorky sú veľmi bojazlivé a plaché stvorenia a v spoločnosti ledva otvoria zobáčiky. Ale tieto plaché sýkorky si s ostatnými sýkorkami rozumejú lepšie ako tie odvážne sýkorky. Tichá voda brehy myje.

Líška hrá rada mŕtvu

Líšky sa hrajú na mŕtve, aby prilákali dravé vtáky a mohli ich uloviť. Majú úžasný herecký talent! Dokážu nehybne ležať s vyplazeným jazykom a vykrúteným telom ako bez života, len aby dosiahli svoje.

Zdroj: iStock