Nový prírastok

13.03.2018 09:53

Nadišiel dlho očakávaný deň. Slečna – vlastne už mladá pani Rafika došla k naplneniu svojich túžob – porodila svoje prvé potomstvo. K tejto významnej udalosti došlo uprostred noci, dva dni po nami vypočítanom termíne. Ale deň pred pôrodom sa Rafika rozhodla, že jej doterajší chlievik nebude pre celú rodinu dostačujúci a preto sa úplne logicky rozhodla nájsť niečo priestrannejšie. Po obchádzke všetkých dostupných kurínov, maštaliek a stajní sa rozhodla pre maštaľku, ktorá je dostatočne veľká a má dokonca aj samostatný dvorček. To, že to bol dovtedy príbytok malých kamerunských kozičiek, jej nevadilo. V pusinke si začala do novovyhliadnutého domova nosiť slamu a kozičky, vyvedené z miery touto nehoráznou okupáciou, sa dali na ústup. Dva dni prespávali v bývalom Rafikinom chlieviku, ale potom sa rozhodli ostávať cez noc pod holým nebom. Buď im to takto viacej vyhovuje, alebo tým chcú dať najavo svoju nespokojnosť so stratou domova.

Keď už Rafika preriadila bývalú kozaciu maštaľku na chlievik, zaliezla do neho a v ten deň sme ju už nevideli. Odmietla dokonca aj večeru, čo je v jej prípade priam osudové znamenie.

So samotným pôrodom Rafika zrejme nemala problém. Problém mal náš pes Andy, ktorý celú noc brechal pri novozriadenom chlieviku. Zrejme mal problém spracovať a pochopiť zvukové signály, ktoré k nemu z chlievika doliehali.

Ráno nás čakalo krásne prekvapenie: osem – OSEM – malilinkých nádherných prasiatok prisatých na cecky šťastnej maminky. Netušili sme, že malé prasiatka sú tak veľmi malé a tak veľmi rozkošné. Sú úplne vyvinuté; sú to miniatúrne prasiatka so všetkým, čo prasiatka majú mať: rypáčik, chvostík, kopýtka, zvedavé očičká – všetko. Nevedeli sme sa na ne dosť vynadívať. Rafike nevadilo, že sme jej deťúrence brali na ruky, dokonca ani to, že tie pritom neskutočne prenikavo kvičali. Ale keď ich asi po týždni vyviedla na hospodársky dvor a v detskom areáli sa objavila návšteva, okamžite svojich potomkov odviedla do bezpečia chlievika.

Je z nej veľmi starostlivá, múdra a dobrá mamička. Prasiatka majú pri nej krásne detstvo, čo je na nich aj vidieť – sú dobre živené, zvedavé, hravé.