Hnojisko môže slúžiť aj na zohrievanie sa

Hnojisko môže slúžiť aj na zohrievanie sa