Hnojisko môže slúžiť aj na zohrievanie sa

Spustiť prezentáciu