Tradície a zvyky na sv. Ondreja

28.10.2016 07:28

Každoročne na Ondreja - 30.novembra - sa už veľa rokov traduje mnoho zvykov, ktoré sa líšia podľa regiónov. Zaujímavé sú niektoré pranostiky, ktoré vznikli sledovaním prírodných javov:

  • Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok.
  • Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky bude pekne.
  • Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží.
  • Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody.
  • Keď svätý Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli.
  • Na Ondreja ide orať len krivý gazda.
  • Na Ondreja, keď prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk.
  • Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora.
  • Biely Ondrej, zlý rok.

—————

Späť