Skelet

06.04.2019 19:38

Prešli dva mesiace od toho času, keď sme začali upratovať zhoreté zvyšky. A presne - takmer na deň - sa nám podarilo umiestniť a upevniť všetky hranoly na svoje miesto! Ďalšia práca je už fyzicky ľahšia - pripevníme na zvislé hranoly OSB dosky; tesári nám položia strechu a už sme vo vnútri. Tam budeme robiť izoláciu, rozvod vody, vnútorné priečky, rozvod elektriny a interiérové práce. Ale podstatné je to, že akonáhle sa zateplia steny, privedie sa voda a elektrina - môžeme sa vrátiť na farmu! Bude to jeden z najkrajších dní nášho života. 

Náš pes Andy, ktorý spával vždy vonku, si po požiari prehodnotil svoj život a rozhodol sa, že odteraz bude z neho bytový pes. Chodí s nami síce na farmu každý deň, ale takisto sa každý deň vracia do domu, v ktorom dočasne bývame a spí s nami v spálni. Možno si chudák povedal, že ak na nás nebude dozerať, zase sa mu stratíme.

Stavba skeletu domu bola fyzicky veľmi náročná. Mali sme našťastie pomoc od našich príbuzných, ale aj tak to bola skúška našich fyzických aj inžinierskych schopností. Prehnala sa nad nami silná víchrica, zhadzovala rebríky na zem, ale drevené hranoly to obstáli! Prvky nášho nového domu sú tak dokonale pospájané, že ak by sa našiel dostatočne veľký žeriav, bez ohrozenia integrity by mohol celú stavbu zodvihnúť a premiestniť. Máme mobilný dom!