Niečo z histórie

28.10.2016 07:13

Najkrajšie sviatky roka - takto zvyknú titulovať tieto sviatočné dni. Oficiálne je tento sviatok spomienkou na narodenie Spasiteľa Ježiša Krista. Ale v skutočnosti ide o pôvodné oslavy v starovekej Rímskej ríši. Rimania každoročne usporadúvali festival s názvom Saturnalia, ktorý sa konal v období zimného slnovratu. Od 17. do 25. decembra oslavovali návrat Saturna, boha ohňa a úrody. V týchto dňoch sa ľudia s obľubou sobášili, vymieňali si dary a rozdávali jedlo chudobným.

Saturnalie však mali aj svoju temnú stránku. Okrem osláv totiž väčšina pohanských zvykov zahŕňala aj rituál obetovania. Ľudia kvôli Saturnovi zabíjali svoje vlastné deti. Verili, že tak utíšia jeho hnev a zabezpečia si dobrú úrodu v nasledujúcom roku. Príšernou súčasťou tejto modloslužby bolo aj to, že  kňaz boha ohňa musel absolvovať rituál jedenia obete. Od tohto zvyku, ktorý sa v minulosti nazýval Cahna-Bal, je odvodené slovo "kanibal".
Súčasťou osláv rímskej Saturnálie teda bolo prehnané objedanie sa a pitie až do nemoty a veľa ďalších praktík, ktoré boli v ostrom protiklade s učením Ježiša Krista. A napriek tomu sa tento sviatok po určitej dobe stal najznámejším kresťanským sviatkom - pod názvom Vianoce. Ako mohlo dôjsť k tomu, že takýto výsostne pohanský sviatok sa stal sviatkom nasledovníkov Ježiša Krista?
V dobe, keď stále viac novouverivších rozširovalo rady kresťanstva, cirkevných otcov vystrašilo spoznanie, že kresťanstvo je pod inváziou pohanských zvyklostí. Tradícia slávenia Saturnálií bola taká silná, že noví kresťania sa len veľmi ťažko vzdávali starých zvyklostí. Kresťanská cirkev najprv zakázala zúčastňovať sa pohanských sviatkov, ale zákaz nepomohol. Saturnálie sa nedali ani zakázať, ani odstrániť.

Preto v snahe vybrať si menšie zlo cirkev určila 25. december ako dátum Kristovho narodenia. Je to deň rímskej brumálie. Saturnálie trvali od 17. do 24. decembra a boli prejavom osláv zimného slnovratu. Končili 25. decembra veľkou hostinou nazývanou brumálie, ktorá bola spojená so stretávaním rodinných príslušníkov a priateľov a výmenou darčekov. Tento deň sa nazýval "Natalis solis invicti" čo značí "narodeniny neporazeného slnka", čiže slnovrat. Týmto kresťanská cirkev uľahčila novokonvertitom ich rozhodovanie - sláviť či nesláviť pohanské sviatky. 

—————

Späť