"Ľudské" prejavy u zvierat

11.03.2017 12:30

Pochabé vrany

Vrany sú niekedy pekne pochabé bez toho, aby mali na to dôvod. Napríklad v zime sa šmýkajú po snehu. Keď nájdu vrchnák z nejakej nádobky, vynesú si ho hore na strechu a spúšťajú sa na ňom. Pekne hore-dolu. Hlbší zmysel to nemá, robia to z čistej zábavy.

Neverné straky

Straky často zostávajú žiť s jedným partnerom. Avšak samčeky sú veľkí neverníci. Hneď ako ich partnerka nie je nablízku, už aj horlivo koketujú s inými kráskami.

Túlivé diviaky

Diviaky sú veľmi sociálne zvieratá, rady sa navzájom čistia a spoločne ležia tesne vedľa seba. Robia to preto, lebo to jednoducho majú rady.

Smutné lane

Lane dokážu skutočne smútiť. Ak im umrie mláďatko, stále sa vracajú na miesto, kde im umrelo, a privolávajú ho. Často sú pre takéto smútenie vylúčené z čriedy, pretože svojím správaním ju ohrozujú.

Sexom posadnuté kliešte

Samčeky kliešťov sú doslova posadnuté sexom. Nejde pritom iba o obdobie párenia, ale drží ich to stále. Samčeky hľadajú samičku, v extáze sa na ňu vyškriabu, aby po akte mohli zomrieť.

Odvážne drozdy

Drozdy čvikotavé sú veľmi odvážne! Ak ich hniezdo napadne dravý vták, začnú útočiť napriek smrteľnému strachu a väčšinou sa im podarí nepriateľa svojou odvahou odplašiť, aj keď by ich mohol dravec veľmi ľahko premôcť.

Obetavé veveričky

Veveričie matky sa obetavo starajú o svojich potomkov, a to doslova. Ak im hrozí nebezpečenstvo, tak mláďatá odnášajú do bezpečia. Malá veverička sa tak silno a kŕčovito drží matkinho hrdla, že tá nemôže dýchať a niekedy až odpadne.

Bojazlivé sýkorky

Niektoré sýkorky sú veľmi bojazlivé a plaché stvorenia a v spoločnosti ledva otvoria zobáčiky. Ale tieto plaché sýkorky si s ostatnými sýkorkami rozumejú lepšie ako tie odvážne sýkorky. Tichá voda brehy myje.

Líška hrá rada mŕtvu

Líšky sa hrajú na mŕtve, aby prilákali dravé vtáky a mohli ich uloviť. Majú úžasný herecký talent! Dokážu nehybne ležať s vyplazeným jazykom a vykrúteným telom ako bez života, len aby dosiahli svoje.

Zdroj: iStock

—————

Späť