Legenda o pôvode vianočného stromčeka

28.10.2016 10:16

V 11. storočí sa na mnohých miestach uvádzali chrámové divadelné hry s náboženskou tématikou. Zo začiatku sa hrávali v kostoloch, neskôr sa presunuli pred hlavný vchod kostola. Veľký úspech mala jedna hra, ktorá sa aj rýchlo rozšírila a hrávala sa hlavne v predvianočnom období. 

Predstavovala pozemský raj, stvorenie prvých ľudí, hriech Evy a Adama a ich následné vyhnanie z raja. Hra sa končila prísľubom Vykupiteľa, ktorý mal raz prísť na zem. Známy rajský strom predstavoval v strede javiska postavený stromček ovešaný ovocím.

V neskoršej dobe sa tieto chrámové divadlá prestali uvádzať. Rajský strom ale ostal ako symbol Vianoc, teda symbol príchodu Spasiteľa, ktorý očisťuje ľudstvo z nešťastia, spôsobeného práve pri tomto rajskom strome. Rajský strom predstavoval veľmi starú symboliku, ktorá v strome videla znázornenie kozmu a života, a táto predstava sa v Biblii objavuje viackrát: strom života v raji, strom života v Zjavení Jána a podobne.

Kresťanský pôvod má taktiež symbolika sviečok na vianočnom stromčeku. Zažaté sviečky symbolizujú svetlo sveta - Spasiteľa - ktoré prišlo na svet, aby zahnalo tmu.

V domácnostiach sa vlastný vianočný stromček začal objavovať v Alsasku v 16. storočí. V 19. storočí sa výraznejšie rozšíril takmer do všetkých kresťanských štátov sveta. Dnes si už Vianoce bez stromčeka ani nevieme predstaviť. Ale pri všetkom zhone, nakupovaní, upratovaní by sme nemali zabúdať, že zmyslom Vianoc nie je stromček, ale posolstvo o príchode Božieho syna do nášho sveta.