Konská reč

05.10.2016 22:13

Čo hovorí kôň ušami

Uši zašpicatené dopredu = čo sa to tam vpredu deje?
Uši na stranu = počujem niečo zo strany
Keď visia na stranu = driemem
Uši zašpicatené dozadu = pri jazde - dávam pozor na to, čo odo mňa požaduješ; medzi koňmi = podriaďujem sa ti

Uši položené dozadu = dávaj pozor, nemôžem ťa vystáť

                                   = kusnem ťa alebo kopnem
Živo sa pohybujúce uši = deje sa tu toho toľko, že neviem, kde mám počúvať skôr

Čo hovorí kôň hlavou a krkom

Zdvíhanie a poklesávanie hlavy = pokúšam sa vidieť ostrejšie
Potriasanie hlavou = preč s muchami alebo to sa teda musím diviť
Hádzanie hlavou do výšky = svätá dobrota to som sa naľakal
Zdvíhani hlavy s postrčením = hej, staraj sa o mňa!
Otáčanie hlavy na stranu = s tým nechcem nič mať
Krútenie krkom = najradšej by som sa hnal do všetkých strán; pri vážnejších situáciách = chcem odtiaľto preč!
Mávanie hlavou sem a tam = na smrť sa nudím

Čo hovorí kôň s papuľou a nozdrami

Visiaci dolný pysk u starších koní = pri únave, pri veľkom teple
Dlhý horný pysk (papuľka mierne pootvorená) = pokiaľ sa kôň chce váľať alebo umývať
                                                                          = pokiaľ chce ukázať ostatným jedincom že by sa rád nechal škrabať po srsti
Pevne zavretá papuľka = pozorný a bojácny (nozdry napäté a rozšírené)
Otvorená papuľka (vycerené zuby) = nezameniteľné gesto pri ohrození
Ohrnutý pysk = keď zachytí zaujímavý pach
Pri otvorenej papuľke = klenutie horného pysku dozadu - toto možno pozorovať obzvlášť u žrebcov a valachov, keď cítia kobylu
Zívanie (kombinované s preťahovaním) = uvoľnenie svalu pred spaním i po prebudení či pri nude

 

Čo hovorí kôň chvostom

Chvost veľmi vysoko = u žrebca pri boji alebo nahováraní nevesty
                                  = pri úniku

                                  = pri nadšenom pozdrave
Zdvihnutý chvost = pri pozdrave; u kobýl = pri prieskume
Chvost ďaleko natiahnutý = pri úmysle sa pohybovať alebo zvýšiť rýchlosť, všeobecná pozornosť
Chvost visí = spánok, driemota, bolesť, choroba, keď je kôň namáhaný
Stiahnutý chvost = strach, podráždenie
                            = pred tým než kôň začne vyhadzovať v sebaobrane, zo zúfalstva
Koreň chvostu zvisle hore (len u žriebät) = chcem sa s tebou hrať
Švihanie chvostom = stiesnenosť, nervozita či hnev

Čo hovorí kôň nohami

Zdvíhanie zadnej nohy = dávaj pozor, vyrážam!
Zdvíhanie prednej nohy (s kvíkaním) = len si drž odstup, ešte nie sme kamaráti

Podupávanie nohami = buď tak dobrý nechaj ma na pokoji

                                    = pri sedlaní - nemám vôbec chuť do práce

Hrabanie = žobranie - daj mi niečo jedlé

                = pred válaním - teraz si urobím pekné miesto na váľanie
                = v snehu - chcem nájsť niečo k žrádlu

Zdvíhanie prednej nohy (pri žraní) = mám obrovský hlad, nič mi neberte

—————

Späť