Inteligentné kozy

05.10.2016 22:09

Vedci z londýnskej univerzity potvrdili, že kozy sú rovnako inteligentné ako naši štekajúci štvornohí priatelia a dokonca dokážu vytvárať rovnaké emocionálne putá k svojmu chovateľovi.

„Keď s nimi pracujete, majú v tvári viditeľný charakter. Sú to veľmi zvedavé zvieratá,“ uviedol doktor Alan McElligott z londýnskej univerzity Queen Mary. 

Kozy sa dokonca v testoch inteligencie prejavujú natoľko zdatne ako primáty. Dokážu napríklad pomocou páčok roztvoriť zalepenú krabicu. A túto schopnosť si pamätajú aj štyri roky po tom, čo sa ju naučili.

„Kozy pozerajú na ľudí rovnakým spôsobom ako psi, keď prosia o maškrtu, na ktorú nedosiahnu. Náš výskum poskytuje silné dôkazy, že druhy domestikované primárne pre poľnohospodársku produkciu majú zložitú komunikáciu,“ tvrdí doktor Christian Nawroth. Kozy boli zo všetkých druhov dobytka zdomácnené ako prvé, a to už pred 10 000 rokmi.

—————

Späť