Zima, špina a ľútosť - začiatok prác

Spustiť prezentáciu