18. apríl - steny, okná, dvere - môžeme sa sťahovať!

18. apríl - steny, okná, dvere - môžeme sa sťahovať!