Krotenie - presvedčovanie koňa, aby išiel von zo stajne

Krotenie - presvedčovanie koňa, aby išiel von zo stajne

—————

Späť