smutný pohľad - tušil koniec?

smutný pohľad - tušil koniec?